Разлики между новия и стария етикет (освен скалата за енергийна ефективност)

  • Консумация на енергия за 1000 часа работа
  • Консумация на енергия във функция за кодиране с голям динамичен обхват при 1000 часа работа
  • Премахнат показател за мощност (W)
  • Премахнат символ на ключ
  • Индикация за брой хоризонтални и вертикални пиксели