Енергийният етикет за фризерите за сладолед се въвежда за първи път.