Разлики между новия и стария етикет (освен скалата за енергийна ефективност)

  • Различно изображение за отделенията за лесно развалящи се храни и за незамразени продукти
  • Различно изображение за шумовите емисии и допълнителна индикация за класа на емисиите на въздушен шум