Енергийният етикет за охладителите за напитки се въвежда за първи път.