Разлики между новия и стария етикет (освен скалата за енергийна ефективност и QR кода)

  • Без разлики в информацията от преди