Информация за финансирането

Проектът Label 2020 се финансира от програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз по силата на договор № 847062.

Хоризонт 2020 е най-голямата европейска програма за научни изследвания и иновации, с бюджет от близо 80 млрд. евро. В периода 2014 - 2020 г. по линия на Хоризонт 2020 са предоставени 5,931 млрд. евро за изпълнение на проекти в областта на енергетиката.