Новият етикет за стимулиране енергийната ефективност на електроуредите

Европейският енергиен етикет вече над 25 години насърчава иновациите и развитието на пазара за енергийно-ефективни технологии, като стимулира производителите да правят нововъведения, а потребителите и професионалните купувачи - да търсят този вид продукти.

Използваната в момента концепция за етикетиране, включваща енергийни класове от А+++ до D вече е твърде тромава и непрозрачна, което я прави и недотам ефикасна. Това накара Европейската комисия да вземе решение за връщане към първоначалната концепция за класове A–G, съчетана с бъдещо преразпределение на класовете, отговарящо на развитието на технологиите и пазара.

Проектът LABEL 2020 има задачата да съдейства за гладкото преминаване към новите енергийни етикети. Проектът започна през м. юни 2019 г. и ще продължи до м. януари 2023 г. Той се координира от Австрийската енергийна агенция и се изпълнява в 16 държави – членки на ЕС.

Целите на проекта Label 2020 са да подкрепи:

  • потребителите и професионалните купувачи чрез информационни кампании, услуги и материали;
  • търговците на дребно за коректното, ефикасно и ефективно въвеждане на новия етикет в търговската мрежа и онлайн магазините;
  • производителите в предоставянето на коректно етикетиране и информация за продуктите;
  • отговорниците за политиката, разпространителите и останалите заинтересовани страни в използването и популяризирането на новите етикети в националните програми, инициативи и схеми.

Каним Ви да се свържете с нас и да участвате в подготовката на информационната кампания на проекта Label 2020!