Новини
относно новия енергиен етикет

(c) pixabay

25/09/20

Ако откриете два енергийни етикета в опаковката на новия си електроуред

Новият енергиен етикет ще се появи официално от 1 март 2021 г., като първоначално ще обхване хладилници, съдомиялни машини, перални машини и перални машини със сушилня, телевизори и електронни екрани. Преди тази дата той няма да бъде видим в търговските обекти и онлайн магазините. Възможно е обаче след м. ноември 2020 г. в продуктовата опаковка на закупения от Вас електроуред да откриете два енергийни етикета. Това е така, защото в преходния период някои продукти вече ще се доставят едновременно с два енергийни етикета - настоящия и бъдещия.

Според новите изисквания, скалата за енергийна ефективност ще включва класове от A до G и най-ефективните понастоящем продукти на пазара ще попадат в по-нисък енергиен клас (В или С, в зависимост от продуктовата категория). Ето защо информацията за един и същи продукт, посочена в двата етикета, значително ще се различава. Това обаче не означава, че неговите енергийни характеристики са се влошили. Просто изискванията към продуктите се завишават и методите за калкулация се променят, а най-високият клас се запазва за още по-ефективните технологии, които ще се появят в бъдеще.

Повече информация за новите етикети ще откриете в раздела за потребители.

24/08/20

Правителството прие нова Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

Министерският съвет прие нова Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението и отмени действащите „Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси“ и „Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха“.

Приемането на нова наредба се налага поради правените през годините многобройни изменения и допълнения, които са довели до значителни промени в структурата ѝ и с цел по-доброто ѝ прилагане.