Разлики между новия и стария етикет (освен скалата за енергийна ефективност)

  • Консумация на енергия при програма „еко“ за 100 цикъла
  • Претеглена консумация на вода за 1 цикъл при програма „еко“
  • Времетраене на програмата „еко“
  • Шумови емисии и клас на емисиите на въздушен шум