Подробни характеристики на новите етикети

Етикетите за всяка от седемте продуктови групи съдържат частично нова информация (като например клас на шумовите емисии, енергийно потребление в режим HDR и др.) и нови изображения. Подробните характеристики на различните етикети, както и разликите им със старите етикети, са обяснени по-долу.