Разлики между новия и стария етикет (освен скалата за енергийна ефективност)

  • Ново изображение за броя на бутилките, които могат да бъдат съхранявани в охладителя
  • Различно изображение за шумовите емисии и допълнителна индикация за класа на емисиите на въздушен шум