Новият енергиен етикет - предназначение и ползи

Повече от 25 години енергийният етикет помага на европейските потребителите и професионалните купувачи да избират енергийно-ефективни продукти. Едновременно с това етикетът стимулира разработването на иновативни продукти и технологии. Благодарение на търсенето и предлагането на енергоспестяващи продукти, енергийното потребление и разходите за енергия на уредите драстично спадат.

Използваната в момента схема за етикетиране от A+++ до G обаче вече не е толкова ефикасна. Смесената скала, включваща множество плюсове („+“) не е достатъчно прозрачна, а повечето продукти, които се предлагат на пазара, попадат в горните 2-3 класа. По този начин потребителят трудно различава най-ефективните продукти, а производителите не са така мотивирани да разработват нови енергийно-ефективни продукти.

Ето защо Европейският съюз актуализира и оптимизира етикета, така че да отговори на нуждите на потребителите. Новият етикет, който ще се появи в търговската мрежа и онлайн магазините от 1 март 2021 г. ще включва класове само от A до G. Параметрите за съответните класове редовно ще се осъвременяват.

Кои са основните характеристики на новата схема за етикетиране

  • Ще има една обща скала за всички продукти, включваща класове от A до G. Повече няма да има разширения от типа „клас A+“.
  • Етикетът ще бъде свързан с новата продуктова база данни на ЕС посредством QR код. Базата данни предоставя на потребителите, търговците и органите за пазарен надзор допълнителна информация за етикетираните продукти.

Кои продукти ще бъдат с нови етикети от 2021 г.

Въвеждането на новите етикети ще се извърши постепенно, в съответствие с конкретните регламенти на ЕС. През 2021 г. 5 групи продукти в търговските обекти и онлайн магазините ще имат нови етикети:

  • Домашни хладилници и фризери
  • Битови перални машини и перални машини със сушилня
  • Домакински съдомиялни машини
  • Телевизори и електронни екрани
  • Светлинни източници

За хладилните уреди с функции за директна продажба (познати още като търговски хладилници и фризери) се въвежда съвсем нов етикет, който обаче е предназначен само за професионалните търговци. Този етикет няма да бъде видим за битовите потребители.

За останалите групи продукти, подлежащи на енергийно етикетиране, сред които климатични инсталации, барабанни сушилни машини, прахосмукачки, бойлери за гореща вода и т.н., нови етикети ще се въведат след привеждането в сила на съответните регламенти на ЕС. Очаква се това да се случи след 2022 г.

Как ще изглеждат новите етикети

(превъртете, за да видите всички)