Кои са основните разлики между стария и новия етикет

  • Обща скала за всички продукти, включваща класове от A до G. Повече няма да има разширения от типа „клас A+++/А+“.
  • В горния десен ъгъл на етикета ще има QR код, който ще предоставя директна връзка с продуктовата база на Европейския съюз. Чрез него потребителите, търговците и органите за пазарен надзор ще имат достъп до допълнителна информация за етикетираните продукти.
  • Информацията за енергийното потребление на продуктите е унифицирана, има по-добра видимост и е разположена в средната част на етикета.
  • В долната част на етикета са поместени пиктограми, които дават информация за различните характеристики на продукта. Част от старите пиктограми са запазени, някои са обновени, а други са нови.

Какво друго трябва да се знае за новите етикети

Пиктограми

  • По-голямата част от старите изображения ще се използват и в новия етикет. Някои от тях обаче са леко изменени, въведени са и няколко нови пиктограми, като например енергийна ефективност в режим HDR при телевизорите и електронните екрани, време за изпиране на пералните машини и др.

Европейска продуктова база данни и QR код

Законът задължава производителите/доставчиците да регистрират всички продукти, подлежащи на етикетиране, в новата европейска продуктова база данни (EPREL). Базата данни предоставя допълнителна информация за продуктите, която не се съдържа в етикета. Тя е разделена на две части:

  • Раздел за надзор на пазара: Тази част е достъпна само за органите, упражняващи пазарен надзор, и информацията в него има за цел да подпомогне и улесни техните дейности.
  • Раздел за потребители, професионални купувачи, търговци и други: Тази част ще бъде налична от лятото на 2020 г. До м. март 2021 г. тя ще съдържа продуктова информация, свързана със стария (настоящия) етикет. Данните за новите етикети ще бъдат на разположение след м. март 2021 г.

Информацията, съдържаща се в продуктовата база с данни, ще бъде достъпна директно от европейския уебсайт, както и чрез QR код, включен в новите етикети. Софтуерните приложения, които се разработват от независими организации, ще позволяват да се правят сравнения между различните продукти и да се калкулират разходите.