Политика за поверителност

Поверителността на личната информация на посетителите на страницата bg.label2020.eu е важна за нас и ние се ангажираме да защитаваме личните данни, които ни биват предоставяни. Политиката ни за поверителност се основава на действащото европейско и българско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Използването на интернет страницата не изисква указване на лични данни, но за предоставянето на конкретни услуги е възможно да се наложи да обработим лична информация. В такива случаи обикновено искаме съгласие от потребителя.

Бисквитки

Подобно на повечето интернет сайтове и сървъри, тази страница използва бисквитки. Чрез тях ние можем да предоставяме на потребителите по-удобни за тях услуги, които не биха били възможни без тази настройка. Потребителят може по всяко време да предотврати настройването на бисквитките или да изтрие вече зададени бисквитки чрез използвания интернет браузър или други софтуерни програми. Ако потребителят деактивира настройката на бисквитките, някои функции на нашата интернет страница може да станат неизползваеми.

Събиране на общи данни

Тази интернет страница събира различни общи данни и информация, когато даден потребител или автоматизирана система я извикат. Информацията се съхранява в регистрационните файлове на сървъра.

Събрани могат да бъдат следните данни:

 • използвани видове и версии на браузъра,
 • операционна система, използвана от системата за достъп,
 • уебсайт, от който системата за достъп достига до нашата страница,
 • подсайтове,
 • дата и час на достъп до интернет страницата,
 • IP адрес,
 • доставчик на интернет услугите на системата за достъп,
 • друга информация, която може да бъде използвана в случай на атака срещу нашата информационна система.

Събираната от нас информация служи за:

 • правилното доставяне на съдържанието на интернет страницата ни,
 • оптимизиране на съдържанието и популяризиране на интернет страницата ни,
 • гарантиране дългосрочното функциониране на информационната ни система,
 • предоставяне на информация на органите на реда, необходима за наказателно преследване в случай на кибератака.

Възможност за осъществяване на контакт чрез интернет страницата

Интернет страницата на LABEL2020 съдържа информация, позволяваща бърз контакт с нас по електронен път, както и пряка комуникация чрез електронна поща. Ако потребителят се свърже с нас по някой от горепосочените начини, предоставената от него информация се съхранява автоматично. Такива, доброволно предавани лични данни, се съхраняват с цел обработка или връзка с потребителя, и не се предават на трети страни.

Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Личните данни на потребителите се обработват и съхраняват само за периода необходим за постигане целта за съхранението им, или доколкото това е предвидено в съответното законодателство. След изтичането на този срок личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

Права на потребителите във връзка с обработването на личните им данни

 • Всеки потребител има право да получи потвърждение дали личните данни, които се отнасят за него/нея, се обработват или не.
 • Потребителят има право по всяко време да получи безплатна информация, както и копие от личните данни, които се съхраняват за него/нея. Също така той има право да получи информация, дали личните му данни се предават на трети страни, в т.ч. международни организации.
 • Потребителят има право да поиска незабавна корекция на неточни лични данни, отнасящи се до него/нея.
 • Всеки потребител има право да поиска изтриване или ограничаване на обработката на личните данни, отнасящи се до него/нея.
 • Потребителят има право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него/нея.

Този интернет сайт се администрира от Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ). Нашите данни за контакт са: гр. София 1606, ул. Виктор Григорович 7, тел. 02-9806854, електронна поща: office(at)bserc.eu