Авторско право, ограничение на отговорността

Информацията в тази интернет страница е предмет на авторски права, ограничение на отговорността и защита на личните данни

Поместеното тук съдържание не замества Регламентите на ЕС и, при възникване на съмнение, се прилагат единствено Регламентите на Европейския съюз. Предоставената информация не е правнообвързваща, доколкото задължителното тълкуване е в правомощията само на Европейския съд.

Освен ако не е изрично споменато друго, авторството върху съдържанието на интернет страницата https://bg.label2020.eu принадлежи на

Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ)
Ул. Виктор Григорович №7, ет. 2
Квартал "Крива река"
София 1606
България

Е-поща: office(at)bserc.eu

Цялата отговорност за съдържанието на тази интернет страница принадлежи на авторите ѝ. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. ИАМСП и Европейската комисия не носят никаква отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в страницата информация.