Енергийният етикет за хладилните уреди с функция за директна продажба се въвежда за първи път.

Пояснение a)

 • за хладилните автомати за продажби: сбор от нетните обеми на всички отделения с работни температури на охлаждане (в литри);
 • за всички останали хладилни уреди с функция за директна продажба: сбор от площите за излагане с работни температури на охлаждане (в m2);
 • за хладилни уреди с функция за директна продажба, които не съдържат отделения с работни температури на охлаждане: пиктограмата и стойностите (в литри или m2) се пропускат.

Пояснение б)

 • за хладилни уреди с функция за директна продажба, на които всички отделения с работна температура на охлаждане са от един температурен клас, с изключение на хладилни автомати за продажби: температурата в горната част е най-високата температура на най-топлия M-пакет на отделението(ята) с работни температури на охлаждане (в °C); температурата в долната част е най-ниската температура на най-студения M-пакет на отделението(ята) с работни температури на охлаждане (в °C), или най-високата минимална температура от всички M-пакети на отделението(ята) с работни температури на охлаждане (в °C);
 • за хладилните автомати за продажби: температурата в горната част е най-високата измерена температура на продуктите в отделението(ята) с работни температури на охлаждане (в °C); температурата в долната част се пропуска;
 • за хладилни уреди с функция за директна продажба, които не съдържат отделения с работни температури на охлаждане, пиктограмата и стойностите се пропускат.

Пояснение в)

 • за всички хладилни уреди с функция за директна продажба, с изключение на автоматите за продажби: сбор от площите за излагане с работни температури на замразяване (в m2);
 • за хладилни уреди с функция за директна продажба, които не съдържат отделения с работни температури на замразяване: пиктограмата и стойностите се пропускат.

Пояснение г)

 • за хладилни уреди с функция за директна продажба, на които всички отделения с работни температури на замразяване са от един температурен клас, с изключение на хладилни автомати за продажби: температурата в горната част е най-високата температура на най-топлия M-пакет на отделението(ята) с работни температури на замразяване (в °C); температурата в долната част е най-ниската температура на най-студения M-пакет на отделението(ята) с работни температури на замразяване (в °C), или най-високата минимална температура от всички M-пакети на отделението(ята) с работни температури на замразяване (в °C);
 • за хладилните автомати за продажби: температурата в горната част е най-високата измерена температура на продуктите в отделението(ята) с работни температури на замразяване (в °C); температурата в долната част се пропуска;
 • за хладилни уреди с функция за директна продажба, които не съдържат отделения с работни температури на замразяване: пиктограмата и стойностите в градуси Целзий (°C) в X се пропускат.