Светлинни източници

Срокове за предоставяне на новите етикети от производителите / доставчиците и физическа замяна на старите етикети в търговските обекти и онлайн магазините

Нови светлинни източници, пуснати на пазара след 1 септември 2021 г.

Считано от 01.05.2021 г.

  • Доставчиците регистрират продуктите си в базата данни EPREL в съответствие с новия регламент за светлинните източници и отпечатва върху опаковката преобразуван етикет
  • При поискване от страна на търговците, доставчиците им предоставят съответния продуктов информационен лист в електронен или печатен вид.

Считано от 01.09.2021 г.

  • Търговците са задължени да изложат новите продукти в търговската мрежа и онлайн магазините с преобразувани етикет, отпечатан върху опаковката

Светлинни източници, пуснати на пазара преди 1 септември 2021 г.

Считано от 01.05.2021 г.

  • Доставчиците пререгистрират продуктите си в базата данни EPREL в съответствие с новия регламент за светлинните източници, с преобразуван етикет и съответния продуктов информационен лист

18-месечен гратисен период от 01.09.2021 г. до 28.02.2023 г.

  • Продуктите, пуснати на пазара преди 1 септември 2021 г., могат все още да се продават със стария етикет
  • При поискване от търговците на дребно / дилърите, доставчиците са длъжни да им предоставят преобразуваните етикети и съответните продуктови информационни листове за продуктите, които са при тях на склад

Считано от 01.03.2023 г.

  • Старият етикет върху опаковката или приложен към продукта, трябва да бъде закрит със стикер със същата големина, върху който е отпечатан преобразуван етикет
  • Предоставя се и нов продуктов информационен лист