Актуална
информация

25/06/21

Уебинар: Новите енергийни етикети на светлинните източници – какво трябва да знаят производителите, доставчиците и търговците на дребно

Остават точно два месеца до влизането в сила на новите енергийни етикети на светлинните източници.

В тази връзка ЧИЕЦ със съдействието на Министерството на икономиката, Комисията за защита на потребителите и Националния комитет по осветление организира онлайн семинар, насочен специално към производителите, доставчиците и търговците в областта на осветлението.

Семинарът ще се проведе на 30 юни, сряда, от 09:30 ч. до 11:30 ч. в платформата ZOOM.

Участието е безплатно и няма ограничение за броя на представителите от една фирма/организация. Необходима е предварителна регистрация, която може да се направи на следния адрес: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VQyVyXEFT5-XBDV85yhBKg

Дневен ред (PDF, 323 kB)

16/11/20

Видеоклип

Сред наличните информационни материали на проекта LABEL 2020 вече са достъпни и два видеоклипа - по 1 и по 2 минути, разясняващи процеса на смяна на енергийните етикети.

Видеата са озвучени на български език и са подходящи за използване в социални мрежи, уебсайтове, търговски екрани в обекти за продажба на електроуреди и др.

Както всички материали по проекта, и видеата се предоставят за безвъзмездно ползване. За да Ви ги изпратим се  свържете с Мария Кръстева (maria[at]bserc.eu).

Едноминутната версия на видеоклипа можете да видите тук.

03/11/20

Добавени материали за обучение на търговския персонал

В раздела, в който качваме материали за изтегляне, вече можете да намерите помощни материали за обучение на персонала на търговските обекти и онлайн магазините.

Тези материали включват помагало, описващо накратко всички важни аспекти, свързани с промяната на схемата на етикетиране на електроуредите от "първата вълна", както и фактологични справки за отделните продуктови групи.

12/10/20

Онлайн семинар: Изисквания към търговците и доставчиците във връзка с въвеждането на новите енергийни етикети

Влизането в сила на новите изисквания към енергийното етикетиране на електроуредите на европейския пазар през 2021 г. повдига множество въпроси и необходимост за всички участващи в процеса страни да бъдат запознати и подготвени за предстоящите промени.

В тази връзка, Черноморският изследователски енергиен център, съвместно с Министерството на икономиката, Комисията за защита на потребителите, APPLiA България и Асоциация „Активни потребители“ организират онлайн семинар, на който ще бъдат представени новите европейски и национални изисквания към производителите, доставчиците и търговците с електроуреди. На участниците ще бъде дадена възможност да се запознаят с всички аспекти на процеса по смяната на етикетите, както и да зададат конкретни въпроси, на които да получат отговори от компетентните лица.

Семинарът ще се проведе на 22 октомври 2020 г., четвъртък, от 09:30 до 11:30 ч. в платформата ZOOM.

Участието е безплатно и няма ограничение за броя на представителите от една фирма/организация. Необходима е предварителна регистрация, която може да са направи на следния адрес:

us02web.zoom.us/webinar/register/WN_URSpcQkJQk6YNpCiznpw1g

Дневен ред (PDF, 508 kB)

25/09/20

Двойно етикетиране

В преходния период преди официалното въвеждане на новия енергиен етикет (01.11.2020 – 01.03.2021 г.) в част от продуктовите опаковки ще се появят едновременно два енергийни етикета (настоящият и бъдещият), които съдържат значителни различия в енергийните класове. Въпреки че търговците на дребно нямат право да излагат новия етикет преди 01.03.2021 г. в търговските обекти и онлайн магазините, потребителите ще имат достъп до него чрез закупените стоки.

Това е възможно да породи объркване и недоволство от страна на клиентите, след като разопаковат закупената от тях стока и установят, че според единия етикет електроуредът им попада в по-нисък енергиен клас.

Затова препоръчваме на търговците предварително да ги информират за възможността в продуктовата опаковка да има два енергийни етикета, както и причините, които налагат това обстоятелство. Важно е да бъде ясно уточнено, че различията в предоставената в етикетите информация не са свързани с разлики в енергийните характеристики на закупения от тях продукт.

В рамките на проекта LABEL 2020 сме подготвили информационни материали за преходния период с двойно етикетиране, които търговците на дребно могат да използват напълно безплатно и по своя преценка (като стикери върху опаковките, флаери или в дигитален формат). Ако желаете, свържете се с нашия екип, за да Ви ги предоставим.

19/08/20

Правителството прие нова Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

Министерският съвет прие нова Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението и отмени действащите „Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси“ и „Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха“.

Приемането на нова наредба се налага поради правените през годините многобройни изменения и допълнения, които са довели до значителни промени в структурата ѝ и с цел по-доброто ѝ прилагане.

С приемането на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 относно енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня, който съдържа в себе си методите и изчисленията за въздушнопреносимия шум от тези уреди, се налага отмяна на Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха. Към настоящия момент чрез тази наредба се извършва единствено определянето на въздушнопреносимия шум от битовите комбинирани перални/сушилни машини. С приемането на новата наредба се постига пълно съответствие на българското с европейското законодателство в областта на енергийното етикетиране.

Източник: МС