Електронно обучение за търговци и доставчици

Инструментът за електронно обучение на проекта Label2020 ще помогне на Вашите служители да придобият необходимите им базови познания относно новия европейски енергиен етикет и да бъдат подготвени да разговарят и отговарят на въпроси на клиентите.

С програмата ще научите:

... какви са нововъведенията в енергийния етикет по принцип и за всяка продуктова група поотделно

.... кога трябва да се заменят старите етикети

... какви въпроси, свързани с енергийния етикет, можете да очаквате от клиентите си и кои са най-подходящите отговори

... какви са ползите от новия етикет и по какъв начин може да ги представите на клиентите си

 

Електронно обучение за учебни платформи (LMS)

Електронното обучение е налично също така и във формати SCORM 1.2 и SCORM 2004.

Ако желаете да получите достъп до SCORM версията на програмата, се свържете с нас на адрес: office@bserc.eu