Новият енергиен етикет – предназначение и ползи

Повече от 25 години енергийният етикет помага на европейските потребителите да избират енергийно-ефективни продукти, като едновременно с това стимулира разработването на иновативни технологии, благодарение на които енергийното потребление и свързаните разходи за енергия на уредите драстично спадат.

Използваната в момента схема за етикетиране от A+++ до G вече не е толкова ефикасна. Смесената скала, включваща множество плюсове („+“) не е достатъчно прозрачна, а повечето продукти, които се предлагат на пазара, попадат в горните 2-3 класа. По този начин потребителят трудно различава кои са най-ефективните продукти.

Ето защо Европейският съюз реши да преобразува и оптимизира етикета, така че той да отговаря на нуждите на потребителите. Промяната ще стане видима от 1 март 2021 г. за четири категории продукти и от 1 септември 2021 г. за светлинни източници, когато в търговската мрежа и онлайн магазините ще се появят нови етикети с класове от A до G.

Какво печелите, купувайки по-ефективен продукт?

Когато избирате продукти от най-висок енергиен клас, Вие можете да постигнете значителни икономии:

  • Ако изберете сушилня от клас A++ вместо от клас В, ще спестите 2 900 kWh електроенергия, или 551 лева* за целия жизнен цикъл на продукта.
  • Ако предпочетете хладилник от клас A+++ (200 l) вместо клас A+, това ще Ви спести 600 kWh електроенергия, или 114 лева* за целия жизнен цикъл на продукта.
  • Изборът на хладилник с фризер от клас A+++ (200/100 l), в сравнение с подобен от клас A+ Ви спестява 1 500 kWh електроенергия, или 285 лева* за целия жизнен цикъл на продукта.
  • Ако гледате телевизия всеки ден по 4 часа на телевизор от клас A++, 52” LED с плосък екран, в сравнение с телевизор от клас В ще спестите 1 000 kWh електроенергия, или 190 лева* за целия жизнен цикъл на продукта.

    * При цена 0,19 лева/KWh