Защо в опаковката на закупения от мен продукт има два енергийни етикета?

Европейската комисия и държавите членки преразгледаха изискванията към продуктите, подлежащи на енергийно етикетиране и предприеха действия за преобразуване на класовете на енергийна ефективност, така че в бъдеще за всички продуктови групи да има една обща скала с класове от A до G.

Промяната ще се извърши постепенно, като от 1 март 2021 г. етикети с преобразувана скала ще имат хладилниците, фризерите, охладителите за вино, съдомиялните машини, пералните машини, комбинираните перални машини със сушилня и електронните екрани. Въвеждането ѝ за останалите продукти ще се извършва с влизането в сила на изискванията на съответните регламенти.

В преходния период от ноември 2020 г. до март 2021 г. в опаковките на много от продуктите ще има по два енергийни етикета. Единият включва сегашната скала с класове от A+++ до D, а другият – преобразуваната скала с класове от A до G.

При преработването на изискванията, някои методи на тестване и изчисляване са променени, което води до разлики в стойностите между стария и новия етикет. Продуктът обаче е същият и тези промени касаят всички продукти от дадената група.

След 1 март 2021 г. търговците ще разполагат с 14 работни дни да заменят съществуващите енергийни етикети с нови етикети върху всички продукти, за които се прилагат новите изисквания, в търговските обекти и онлайн магазините, както и в рекламните си материали. Ето защо потребителите трябва да имат предвид, че за известен период от време след 1 март 2021 г. все още ще се срещат продукти с два етикета.

Проектът Label2020 е информирал търговците относно двойното етикетиране и им е предоставил листовка с кратко описание, която да разпространяват сред потребителите.