Кои са основните характеристики на новата схема за етикетиране?

 • Скала за енергийна ефективност

  За всички продукти, подлежащи на преетикетиране, ще има една скала с класове от A до G. Повече няма да се използват A+, A++ и A+++. Няма промяна в цветовата схема на етикета. Скалата за енергийна ефективност се е превърнала в централен елемент на етикета, което го прави лесно разпознаваем и използваем.

 • QR код

  Етикетът ще бъде свързан с европейска база данни посредством QR код (разположен в горния десен ъгъл на етикета). Базата данни, която се очаква да започне да функционира през м. юли 2020 г., ще предоставя допълнителна информация за всички етикетирани продукти. Тя ще бъде достъпна чрез сканиране на QR кода със смартфон.

 • Пиктограми

  Повечето изображения, показващи характеристиките на продукта, се запазват и в новия етикет. Част от пиктограмите обаче са леко изменени и са въведени няколко нови (например клас на ефективност на центрофугиране, енергийна ефективност в режим HDR при телевизорите и електронните екрани и др.).

 • Потребление на енергия

  Информацията за енергийното потребление на продуктите има по-добра видимост и е разположена в центъра на етикета. Потреблението е представено в kWh/годишно, kWh за 1000 часа или kWh за 100 цикъла, в зависимост от продуктовата група.

Класове на енергийна ефективност

 • В бъдеще няма да се добавят нови класове на енергийна ефективност към скалата от A до G. С цел да се избегнат по-нататъшни промени в скалата, критериите за класовете от A до G редовно ще се преразглеждат съобразно технологията и развитието на пазара.
 • В преходния период до м. декември 2021 г. ще се прилагат някои изключения за домакинските електроуреди и телевизорите, които предстои да бъдат изтеглени от пазара. Някои модели продукти ще може да се продават още 9 месеца със стария етикет.
 • Продуктите, чиято скала ще бъде преобразувана след 2022 г. (климатици, барабанни сушилни и др.), ще продължат да се продават в магазините със сегашните етикети за енергийна ефективност с класове А+.