Европейска продуктова база данни и QR код

Всички продукти, които подлежат на етикетиране, се регистрират от доставчиците (производители или вносители) в европейска продуктова база данни (EPREL). Базата данни предоставя допълнителна информация за продуктите, която не се съдържа в етикета. Тя е разделена на две части:

  • Раздел за надзор на пазара: Тази част е достъпна само за органите, упражняващи пазарен надзор, и информацията в него има за цел да подпомогне и улесни техните дейности.
  • Раздел за широката публика: Тази част ще бъде налична от лятото на 2020 г. Потребителите ще имат достъп до информация за всеки модел продукт, пуснат на европейския пазар. Информацията относно продуктите със сменени етикети, ще бъде достъпна от м. март 2021 г. чрез QR код.