28/06/23

Обществена консултация относно изискванията за екодизайн и енергийни етикети на уредите за готвене

Европейската комисия кани експерти и представители на всички заинтересовани страни - производители на електроуреди, потребителски или екологични организации, предприятия, занимаващи се с търговия на дребно или ремонти, национални органи, частни лица - да вземат участие в обществена консултация във връзка с изискванията за екодизайн и нов енергиен етикет на уредите за готвене.

Ако желаете да споделите своя опит и коментари, можете да го направите до 31 август 2023 г.

Повече информация и линк към въпросника ще откриете на ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13688-Cooking-appliances-ecodesign-requirements_en

Очаква се новите правила за енергийно етикетиране на уредите за готвене да влязат в сила в края на 2024 г.