07/09/22

Каква е действителната цена на хладилника?

В днешно време технологиите се развиват с шеметна бързина, конкуренцията е голяма, а предлагането на пазара – огромно. В такава ситуация потребителите често се затрудняват какво да изберат.

Когато търсим нов хладилник обикновено най-важните неща, на които обръщаме внимание, са:

  • Капацитет
  • Цена
  • Енергийни характеристики
  • Дизайн

Много често енергийните характеристики биват подценявани, за сметка на другите фактори, решаващ сред които е покупната цена. Даваме ли си сметка обаче, дали наистина правим изгодна сделка, избирайки по-евтин уред, но с по-нисък енергиен клас? Взимаме ли предвид постоянно покачващите се цени на електроенергията?

С помощта на калкулатора LABEL2020 ще проверим дали това е така.

Ще направим сравнение на два произволни модела хладилници с фризер с еднаква покупна цена, но различни класове на енергийна ефективност – единият с клас „С“, а другият с клас “F”.

При непрекъснато използване за 12-те години очакван срок на експлоатация хладилникът с клас “C” би имал общо потребление 2052 KWh, а този с клас “F” – 3792 KWh, което е почти двойно. Във финансово изражение, при сегашните цени на електроенергията за бита, разликата възлиза на близо 450 лв. спестявания само от един уред. (Ако добавим икономиите от другите енергоспестяващи уреди в едно домакинство, отражението върху семейния бюджет би било значително!)

Ето и някои практически съвети за избора на хладилник (PDF, 419 kB)