12/11/20

Съобщение за пресата #1

Нов енергиен етикет ще подпомага потребителите в избора на ефективни електроуреди

Промяната ще се осъществява поетапно, като първите групи електроуреди ще бъдат преетикетирани през март 2021 г. във всички държави от ЕС

От 1 март 2021 г. влизат в сила нови изисквания на Европейски съюз, с които се въвежда нов етикет за енергийна ефективност. Според вътрешните прогнози на Европейската комисията общите икономии на енергия от новите етикети до 2030 г. ще възлизат на 38 TWh на година, което се равнява на годишното потребление на електроенергия на Унгария.

Първоначално нови етикети ще имат следните продуктови групи:

  • Съдомиялни машини
  • Перални машини и комбинирани перални със сушилня
  • Хладилни уреди
  • Телевизори и електронни екрани

Освен подобрен дизайн, новият етикет ще съдържа преобразувана и единна за всички продукти енергийната скала с класове А-G, вместо досегашните означения от А+++ до F. Запазва се настоящото цветово обозначаване от тъмно зелено (най-ефективни) до червено (най-малко ефективни). За потребителите е важно лесно да разчитат информацията от етикета, тъй като разликата дори между два класа (например C и E по новата скала) за комбинирана пералня със сушилня, например, може да спести около 600 лв. от разходите за електроенергия на домакинството за 10 години.

Сред промените е добавеният QR код в горния десен ъгъл на етикета, отвеждащ към единна за ЕС продуктова база данни (EPREL), която ще предоставя допълнителна информация за характеристиките на продукта. Енергийните етикети на всеки вид продукт ще показват не само консумацията на електроенергия, но и друга информация – както свързана, така и несвързана с енергията – чрез интуитивни пиктограми, които позволяват да се сравняват продуктите и да се осъществява по-добре информиран избор при закупуване на домакински уреди: брой пиксели, капацитет за съхранение, излъчван шум и др.

Важно е да се знае, че с въвеждането на новите етикети от 1 март 2021 г. първоначално няма да съществуват продукти на пазара, които да са означени с най-високия клас „А“. Настоящите най-ефективни технологии ще отговарят на изискванията на клас „В „или „С“, а най-горните класове от скалата остават свободни за бъдещите иновации. Критериите за класовете от A до G регулярно ще се преразглеждат от ЕС съобразно развитието на пазара, като не се предвижда добавяне на нови класове или разширения с плюсове към новата скала.

В преходния период (ноември 2020 г. – февруари 2021 г.) преди официалното въвеждане на новия етикет много от засегнатите групи електроуреди ще съдържат в опаковката си и двата етикета. Въпреки различията в посочената в тях информация, важно е потребителите да знаят, че енергийните характеристики на закупения от тях продукт по никакъв начин не се променят. След 1 март 2021 г. търговците ще разполагат с 14 работни дни да заменят съществуващите енергийни етикети с новите върху всички продукти, за които се прилагат новите изисквания, в търговските обекти и онлайн магазините.

От 1 септември 2021 г. новото етикетиране ще обхване и светлинните източници. За останалите продуктови категории все още няма дефинирани срокове, но се очаква това да се осъществи поетапно в следващите няколко години.

Повече информация за новото енергийно етикетиране може да се намери на специално създадения информационен сайт www.bg.label2020.eu

Информация за енергийните етикети:

От въвеждането през 1994 г. досега енергийният етикет се доказа като една от успешните инициативи на Европейския съюз, която подпомага потребителите в избора на енергийно ефективни продукти и същевременно оказва важен принос към постигане целите на ЕС в областта на енергетиката и климата.

Въпреки че според първоначалната концепция повечето модели попадат в най-ниските енергийни класове (т.е., E, F, G), постепенно се развиват нови технологии, така че днес повечето електроуреди се класифицират с най-високите класове A+++, A++, A+. Понастоящем, това затруднява потребителите да различават най-ефективните продукти — често, купувайки си продукт от клас А или A+ те считат, че взимат най-ефективния продукт на пазара, а всъщност се сдобиват с електроуред с ниски енергийни характеристики. Освен че натоварва сметките за електроенергия в периода на експлоатация на продукта, това влияе негативно и на околната среда.

Енергийният етикет на ЕС се превърна в международен символ за енергийна ефективност, чието въздействие се простира далеч извън границите на ЕС и сектора на битовите уреди, за които бе създаден. Mотивът на етикета с подредени оцветени стрелки от зелено до червено се използва и в държави извън ЕС за означаване на ефективността на сгради, автомобилни гуми, превозни средства, оборудване и др. Идентични или частично възприети елементи се прилагат в енергийните етикети в различни точки на света като Централна и Южна Америка, много страни от Средния изток, Русия, Китай, Иран, Южна Африка и др.

За проекта:

Проектът LABEL 2020 е част от общоевропейката информационна кампания за въвеждането на новите етикети и се финансира от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на ЕС. Той се координира от Австрийската енергийна агенция и се изпълнява едновременно в 16 държави членки, като изпълнител за България е Черноморският изследователски енергиен център (https://www.bserc.eu).

За контакти:

Мария Кръстева

Черноморски изследователски енергиен център

Тел.: +359 889 233 555

Е-поща: maria@bserc.eu