26/02/21

Съобщение за пресата #2

От първи март: нови изисквания към енергийните етикети на електроуредите

Новите правила за търговците и производителите целят да стимулират използването на по-ефективни уреди от домакинствата

От понеделник, 1-ви март, започва прилагането на новите изисквания на Европейския съюз по отношение на енергийното етикетиране на електроуредите. Промяната ще стане видима във всички търговски обекти и онлайн магазини, като първоначално ще обхване пет групи електроуреди, а именно хладилните уреди, пералните машини, комбинираните перални със сушилня, съдомиялните машини, телевизорите и електронните екрани. Това стана ясно по време на специално организираната пресконференция от Министерството на икономиката, Комисията за защита на потребителите и ЧИЕЦ, изпълнител на проекта Label 2020 за България.

Г-жа Искра Василева, старши експерт „Техническа хармонизация и политика за потребителите" в Министерството на икономиката очерта съществената роля на етикета за изпълнението на политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата като един от най-добре работещите инструменти за енергийна ефективност. По данни на Европейската комисия, чрез закупуването на високоефективни уреди едно българско домакинство може да спести до 550 лв. на година от сметките си за електроенергия. Без въвеждането на новите изисквания, изборът на ефективно оборудване обаче щеше да е затруднен, тъй като повечето продукти днес на пазара заемат първите три енергийни класа и разграничението става все по-сложно (например за 2020 г. над 70% от всички стандартни модели хладилни уреди на пазара на ЕС са били с клас А+++ или А++ - Приложение 1). „Реално днес на пазара няма хладилен уред, който да е в по-нисък от клас А+. Ако не се направят промените, скоро всички уреди ще се окажат клас А+++“ - добави г-жа Василева.

Следователно най-важната промяна в етикетирането е преобразуваната скала, чийто спектър е от A до G. За продуктите, за които са приведени в сила съответните регламенти, повече няма да има разширения с плюсове (напр. A +++), което прави информацията на етикета по-ясна и лесна за разбиране. Според новите изисквания най-ефективните електроуреди на пазара ще попаднат в по-ниски класове, вероятно С, D, Е на новата скала. Енергийната им ефективност обаче остава същата, променя се само класът, т.е. буквата на енергийния етикет, уточни г-жа Василева.

Освен ревизираната скала, всеки етикет спрямо новите стандарти има добавен QR код, който отвежда към европейската продуктова база данни EPREL и дава достъп до допълнителна информация за електроуреда. По последна информация на Европейската комисия, базата данни ще бъде достъпна за всички европейци от първи март първоначално на английски език, а впоследствие на всички езици на Съюза, включително и на български. Отново през март се очаква да заработи безплатно и единно за 16 страни от ЕС мобилно приложение Label 2020, с помощта на което потребителите ще могат да сравняват енергийните характеристики на различните модели и разходите за целия им жизнен цикъл, информира г-н Ангел Николаев, управител на ЧИЕЦ.

Търговците, чийто асортимент включва продукти с преобразувани етикети, са задължени да предлагат за продажба тези електроуреди, означени единствено с новия енергиен етикет. Независимо дали във физически или онлайн магазини, етикетът следва да бъде изложен до модела на достатъчно видимо за потребителя място и да включва цялата информация за енергийните му характеристики, съгласно законодателството на ЕС.

Търговците, чийто асортимент включва домакински уреди трябва да поставят нови етикети, които да отговорят на новата скала за означаване на енергийната им ефективност. Както във физическите, така и в онлайн магазините търговците трябва да поставят новите етикети на видимо място, каза г-н Игнат Арсенов, главен директор на дирекция „Контрол на пазара“ в Комисията за защита на потребителите. Той допълни, че Комисията ще следи за нарушения след изтичането на определения гратисен срок на търговците за преетикетиране. За нарушителите законодателството предвижда имуществени санкции.

Енергийният етикет на ЕС оказва влияние върху огромен процент от българите при закупуването на енергийно ефективен електроуред (Приложение 2) и затова е важно да се положат необходимите усилия при въвеждането на новите изисквания, допълни г-н Арсенов.

За новия етикет

През последните 25 години енергийният етикет на ЕС постигна голям успех, като помогна на потребителите чрез стандартизирана и лесно достъпна информация да изберат продукти, които използват по-малко енергия. Новият етикет въвежда по-опростена и еднаква за всички продукти скала, използвайки само латинските букви от A до G, без разширения с плюсове. С премахването на объркващите категории А+++, А++ и А+, потребителите ще могат лесно да разграничават най-ефективните модели. Цялостният дизайн е осъвременен и са добавени някои съвсем нови изображения (пиктограми), информиращи например за броя пиксели, енергийната консумация на телевизорите в HDR режим, продължителността на еко програмите, капацитета за съхранение, излъчвания шум и др. Въвеждането на преобразувани етикети за всички останали групи продукти като климатици, сушилни, фурни, водоподгреватели и др. предстои да се осъществи през следващите няколко години

За проекта

Label 2020 е международна инициатива, финансирана от Европейската комисия чрез програма „Хоризонт 2020“ и координирана от Австрийската енергийна агенция. Тя се изпълнява в 16 държави - членки на Европейския съюз и целта ѝ е да подкрепи всички заинтересовани страни за гладък преход към новите енергийни етикети. Изпълнител на проекта за България е Черноморският изследователски енергиен център.

За контакти

Мария Кръстева

ПР на проекта LABEL 2020

Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ)

Тел.: +359 889 233 555

Е-поща: maria@bserc.eu