19/02/21

Новите етикети вече са в магазините!

Новите енергийни етикети на хладилните уреди, пералните машини, комбинираните перални със сушилня, съдомиялните машини, телевизорите и електронните екрани вече са факт!

Новите етикети дават по-ясна представа за енергийната ефективност и потенциалните финансови икономии, като по този начин помагат на потребителите да избират по-лесно и информирано.

Скалата на класовете на енергийна ефективност е опростена и дава по-точна индикация за спектъра на ефективност на електроуредите на пазара. В момента почти никъде не може да се види клас А или В, нито пък разширения с плюс. Което не значи, че електроуредите са по-малко ефективни от преди. Просто настоящите етикети отразяват по-точно екологичните аспекти на продуктите и оставят място за производителите да проектират и произвеждат още по-ефективни технологии.

Освен енергийните параметри, всеки етикет показва и редица други характеристики на продуктите, което прави по-лесно сравняването на различните модели електроуреди.

Етикетът е свързан и с онлайн продуктовата база данни на Европейския съюз, откъдето потребителите имат достъп до допълнителна информация за продуктите, достъпна чрез сканиране на QR кода в горния десен ъгъл на етикета.