26/02/21

От първи март: нови изисквания към енергийните етикети на електроуредите

На 26 февруари 2021 г. в Пресклуба на БТА бе дадена съвместна пресконференция на Черноморския изследователски енергиен център, Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите.

Участници в събитието, което се излъчваше и онлайн, бяха г-жа Искра Василева, старши експерт в отдел "Техническа хармонизация и политика за потребителите" на Министерството на икономиката, г-н Игнат Арсенов, главен директор на ГД "Контрол на пазара", КЗП, и г-н Ангел Николаев, управител на ЧИЕЦ.

Те запознаха медиите с новите изисквания към енергийното етикетиране на електроуредите, причините за тази промяна, бъдещите очаквания, практическата смяна на етикетите в търговските обекти и онлайн магазините и контрола по спазването на новите изисквания.