24/08/20

Правителството прие нова Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението

Министерският съвет прие нова Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението и отмени действащите „Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси“ и „Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха“.

Приемането на нова наредба се налага поради правените през годините многобройни изменения и допълнения, които са довели до значителни промени в структурата ѝ и с цел по-доброто ѝ прилагане.